07 Marca 2022

23 lutego 2022 roku –Kontrola prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez Inspektorów WIORiN w Lublinie, Oddział Drukuj

W dniu 23 lutego 2022 roku w Woli Sernickiej odbyło się szkolenie dla producentów rolnych w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, któregoorganizatorem był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. W spotkaniu uczestniczył Pan Jan Sienkiewicz, kierownik Oddziału w Parczewie, któryprzeprowadził kontrolę prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Po zakończeniu czynności kontrolnych, na prośbę uczestników szkolenia,urzędowy inspektorprzedstawił nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin oraz wyjaśnił zasady rejestracji podmiotów i paszportowania roślin. Ponadto omówił zasady wytwarzania i obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych. Na zakończenie spotkania Pan Jan Sienkiewicz przybliżył uczestnikom szkolenia ścieżkę postępowania w przypadku zatrucia pszczół środkami ochrony roślin.

 

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.


lista aktualności