21 Października 2021

18 października 2021 roku – wykład dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Drukuj

W dniu 18 października 2021 roku Pani Teresa Wyłupek, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie oraz Pani Magdalena Sykut przeprowadziły wykład dla studentów II roku, II st. kierunku Rolnictwo, Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin Chroniąc rośliny, chronisz życie” w ramach przedmiotu projekty unijne. Podczas prelekcji omówiły działania zrealizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie w ramach tego święta roślin. Szczególną uwagę zwróciły na współpracę WIORiN w Lublinie ze Stowarzyszeniem EkoLubelszczyzna, która zaowocowała pozyskaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zaplanowanych wydarzeń. Wykład zakończył się ożywioną dyskusją na temat możliwości wdrożenia celów MRZR 2020 w praktykę rolniczą i ogrodniczą.


lista aktualności