16 Marca 2022

14 marca 2022 roku – spotkanie pracowników Działu Nadzoru Nasiennego WIORiN w Lublinie z pracownikami Biura Nasiennictwa GIORiN Drukuj

W dniu 14 marca 2022 roku pracownicy Działu Nadzoru Nasiennego WIORiN
w Lublinie uczestniczyli w spotkaniu on-line z pracownikami Biura Nasiennictwa GIORiN.

Głównym celem spotkania było omówienie propozycji zmian w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin. Ponadto podczas spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące sprawozdawczości oraz upoważnień do składania wniosków o dokonanie oceny polowej.

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.


lista aktualności