Nr Dokumenty Data zamieszczenia
CL.230.1.2020.1.PK

Zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonywania usług - telefonii stacjonarnej dla Centralnego Laboratorium przy ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu

16.04.2020
2020/15

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

25.03.2020
2020/23

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

24.03.2020
CL.2211-1.2020.1.PK

Zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych) w sprawie wykonywania usług serwisu konserwacji 23 punktów obserwacji i zapisu wideo na terenie Centralnego Laboratorium przy ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu.

23.03.2020
CL.214.02.2020.1.PK

Zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie świadczenia usług kierowcy, porządkowych i konserwatorskich oraz ogrodniczych i sadowniczych w szklarni, Izolatorze i na poletkach na terenie częściowo zabudowanym o obszarze 1,49 ha zajmowanym przez Centralne Laboratorium w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73.

18.02.2020
CL.242.4.2020.1.PK

Zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie sprawowania funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych budynku A przy ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu

12.02.2020
CL.242.1.2020.1.PK

Zaproszenie do udzialu w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania prac likwidacji potencjalnych siedlisk lęgowych ptaków i prac zabezpieczających potencjalnych wlotów do kryjówek nietoperzy

13.01.2020
2019/54

Przeprowadzenie kontroli, nadzoru metodycznego oraz nadzoru technicznego specjalnych przyrządów pomiarowych w jednostkach prowadzących działalność w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - przeprowadzenie 40 kontroli jednostek na terenie kraju.
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

07.10.2019
-

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest prowadzenie archiwum zakładowego i koordynacja czynności kancelaryjnych.

30.09.2019
_

Zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie opracowania dokumentacj projektowo-kosztorysowej.

05.09.2019
  1  2  3  4  5  6  7  8