Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Dział Ochrony Roślin i Techniki

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
Zgłoszenie o przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej
Rozliczenie kosztów wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie różnicy lub strat związanych z wykryciem organizmu kwarantannowego
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego/świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu
Wniosek o wydanie zaświadczania potwierdzającego, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, wskazanych we wniosku i przeznaczonych do wyprowadzenia, partii(-ach) bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania bakterii Cms
Wniosek o wydanie paszportów roślin
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany
Wniosek o wydanie paszportów roślin – etykiet urzędowych/plomb urzędowych dla sadzeniaków ziemniaka
Wniosek o wydanie pustych formularzy paszportów/etykiet urzędowych
Wniosek o wydanie upoważnienia do wydawania paszportów i/lub wypełniania paszportów/etykiet urzędowych
Zgłoszenie produkcji materiału szkółkarskiego kategorii CAC

Dział Nadzoru Nasiennego

Pliki do pobrania

Upoważninie do oceny polowej odmiany chronionej
Wniosek o dokonanie oceny plantacji sadzonek truskawek
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny szkółek drzew owocowych / krzewów jagodowych / podkładek generatywnych
Wniosek o ocenę cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka
Wniosek o wydanie paszportów dla materiału szkółkarskiego
Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej
Załącznik do wniosku o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału rozmnożeniowego w rolnictwie ekologicznym
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym - sprawozdanie roczne
Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich - sprawozdanie roczne
Sprawozdanie o ilości materiału siewnego kategorii STANDARD własnych odmian wprowadzonych do obrotu przez zachowującego odmianę - sprawozdanie roczne
Zgłoszenie do ewidencji rolników - zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych
Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców - zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych
Zgłoszenie do ewidencji dostawców - zamiaru prowadzenia obrotu materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli

Pracownia oceny nasion

Pliki do pobrania

Wykaz metod badawczych w Pracowni Oceny Nasion
Zlecenie na wykonanie badania w Pracowni Oceny Nasion
Sprawozdanie z ilości pobranych prób
Wniosek o pobranie próbek materiału siewnego do oceny laboratoryjnej
Nalepka na próbkę nasion
Etykieta OT (7)
Wniosek o wydanie etykiet urzędowych dla materiału siewnego
Wniosek o wydanie pustych etykiet urzędowych materiału siewnego/ plomb urzędowych
Ankieta usług świadczonych przez Laboratorium Wojewódzkie

Laboratorium Wojewódzkie

Pliki do pobrania

Wniosek o pobranie prób sadzeniaka ziemniaka do oceny laboratoryjnej
Zlecenie na wykonanie badania w Laboratorium Fitosanitarnym
Ankieta usług świadczonych przez Laboratorium Wojewódzkie
Zgłoś błąd