Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW

Pliki do pobrania

Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Procedura wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Procedura wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

Pliki do pobrania

Procedura wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych
Procedura wpisu do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych
Procedura wpisu do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli

DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

Pliki do pobrania

Procedura ubiegania się o wpis do rejestru przedsiębiorców
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Kiełczykowska
Data publikacji informacji: 01.09.2014 12:48
Data aktualizacji informacji: 11.01.2024 10:50
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd