Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Nasiennego

Zasady dokonywania wpisów do ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli,
w tym dostawców wytwarzających taki materiał.

Zasady dokonywania wpisów do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, w tym przedsiębiorców wytwarzających materiał siewny.
Zasady dokonywania wpisów do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych.

Informacja dla podmiotów sprowadzających materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych z państw trzecich,  w sprawie zasad importu materiału siewnego

 

Zgłoś błąd