Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.272.5.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, niedemonstracyjnych, nierejestrowanych i nienaprawianych, spełniających wymogi normy Euro 6 samochodów osobowych typu kombi na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

16.10.2018
WAD.272.4.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, niedemonstracyjnych, nierejestrowanych i nienaprawianych, spełniających wymogi normy Euro 6 samochodów na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (parametry techniczne i wyposażenie). - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

28.09.2018
WAD.272.1.2018

Roczny plan postępowań o zamówienie publiczne w 2018 r.

20.03.2018
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Lira-Pochwat
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 19.09.2014 12:23
Data ostatniej aktualizacji informacji: 20.03.2018 11:58
Sprawdź historię zmian