Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.272.2.2020

ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

08.04.2020
WAD.272.4.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, niedemonstracyjnych, nierejestrowanych i nienaprawianych, spełniających wymogi normy Euro 6 samochodów osobowych typu kombivan na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (parametry techniczne i wyposażenie).

04.07.2019
WAD.272.1.2019

Roczny plan zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 euro

07.03.2019
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Lira-Pochwat
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 19.09.2014 12:23
Data ostatniej aktualizacji informacji: 20.03.2018 11:58
Sprawdź historię zmian