Nr Dokumenty Data zamieszczenia
Czytaj więcej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, niedemonstracyjnych, nierejestrowanych i nienaprawianych, spełniających wymogi normy Euro 6 samochodów osobowych typu SUV na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (parametry techniczne i wyposażenie) WAD.272.3.2020.

28.09.2020
WAD.272.2.2020

ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

08.04.2020
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Lira-Pochwat
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 19.09.2014 12:23
Data ostatniej aktualizacji informacji: 20.03.2018 11:58
Sprawdź historię zmian