Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Powtórne Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Powtórne Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

 

/files/userfiles/_public/201801180933_aukcja.pdf

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

/files/userfiles/_public/wykaz.pdf

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

/files/userfiles/_public/aukcja.pdf

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

/files/userfiles/_public/ogloszenie_2a.pdf

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

/files/userfiles/_public/ogloszenie_o_zbednych_i_zuzytych_skladnikach_majatku.pdf

Informacja o dniu wolnym

Zarządzeniem Prezesa  Rady Ministrów z dnia 11.05.2016 r. w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej,

1) 27 maja 2016 r. ustala się dniem wolnym od pracy

2) 4 czerwca 2016 r. wyznacza się dniem pracy

Mistrzostwa Polski Administracji Rządowej w Szachach

Urzędnicy na szachownicy

17 października 2015 r. pracownicy urzędów administracji rządowej staną w szranki rywalizacji sportowej. W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Administracji Rządowej w Szachach w kategorii szachów szybkich oraz szachów błyskawicznych. Honorowy patronat nad turniejem, organizowanym przez Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando”, Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Polski Związek Szachowy, objęła Pani Claudia Torres-Bartyzel - Szef Służby Cywilnej.

Udział w turnieju mogą wziąć pracownicy ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministrów oraz pracownicy organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej (maksymalnie 4 osoby z każdej jednostki, decyduje kolejność zgłoszeń). W celu potwierdzenia statusu pracownika urzędu administracji rządowej wszystkich zgłaszających prosimy o używanie tylko służbowego adresu mailowego w czasie procesu rejestracji.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 września br. (linki do rejestracji poniżej). Pod poniższymi linkami znajdą Państwo również regulamin turnieju.

 

Link do rejestracji w kategorii szachy szybkie:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_4383/

 

Link do rejestracji w kategorii szachy błyskawiczne:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_4386/

 

Koleżanki i Kolegów z szybkim refleksem (to szachy szybkie i błyskawiczne!) serdecznie zapraszamy.

 

Stosowanie wybranych środków poprawy efektywności energetycznej – realizacja art. 10 ustawy o efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej, tj.:

  1. umowy której przedmiotem  jest  realizacja  i  finansowanie  przedsięwzięcia  służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabywanie nowych urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanych  urządzeń,  instalacji  lub  pojazdów  na  urządzenia,  instalacje  lub  pojazdy, o których mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja.

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Wojewódzki i Inspektorat informuje o posiadaniu zbędnych składników rzeczowych przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub sprzedaży.

 

/files/userfiles/_public/do_przeniesienia-zle_umieszczone/ogloszenie.pdf

 

/files/userfiles/_public/do_przeniesienia-zle_umieszczone/oferta1.doc

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Lira-Pochwat
Data publikacji informacji: 12.09.2014 08:10
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd