Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Informacja o dniu wolnym

Zarządzeniem Prezesa  Rady Ministrów z dnia 19.04.2018 r. w sprawie ustalenia dnia 04 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej,

1) 04 maja 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy

2)19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy

Powtórne Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Powtórne Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

 

/files/userfiles/_public/201801180933_aukcja.pdf

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

/files/userfiles/_public/wykaz.pdf

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

/files/userfiles/_public/aukcja.pdf

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

/files/userfiles/_public/ogloszenie_2a.pdf

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

/files/userfiles/_public/ogloszenie_o_zbednych_i_zuzytych_skladnikach_majatku.pdf

Informacja o dniu wolnym

Zarządzeniem Prezesa  Rady Ministrów z dnia 11.05.2016 r. w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej,

1) 27 maja 2016 r. ustala się dniem wolnym od pracy

2) 4 czerwca 2016 r. wyznacza się dniem pracy

Mistrzostwa Polski Administracji Rządowej w Szachach

Urzędnicy na szachownicy

17 października 2015 r. pracownicy urzędów administracji rządowej staną w szranki rywalizacji sportowej. W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Administracji Rządowej w Szachach w kategorii szachów szybkich oraz szachów błyskawicznych. Honorowy patronat nad turniejem, organizowanym przez Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando”, Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Polski Związek Szachowy, objęła Pani Claudia Torres-Bartyzel - Szef Służby Cywilnej.

Udział w turnieju mogą wziąć pracownicy ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministrów oraz pracownicy organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej (maksymalnie 4 osoby z każdej jednostki, decyduje kolejność zgłoszeń). W celu potwierdzenia statusu pracownika urzędu administracji rządowej wszystkich zgłaszających prosimy o używanie tylko służbowego adresu mailowego w czasie procesu rejestracji.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 września br. (linki do rejestracji poniżej). Pod poniższymi linkami znajdą Państwo również regulamin turnieju.

 

Link do rejestracji w kategorii szachy szybkie:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_4383/

 

Link do rejestracji w kategorii szachy błyskawiczne:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_4386/

 

Koleżanki i Kolegów z szybkim refleksem (to szachy szybkie i błyskawiczne!) serdecznie zapraszamy.

 

Stosowanie wybranych środków poprawy efektywności energetycznej – realizacja art. 10 ustawy o efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej, tj.:

  1. umowy której przedmiotem  jest  realizacja  i  finansowanie  przedsięwzięcia  służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabywanie nowych urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanych  urządzeń,  instalacji  lub  pojazdów  na  urządzenia,  instalacje  lub  pojazdy, o których mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja.

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WIORiN w Rzeszowie

Wojewódzki i Inspektorat informuje o posiadaniu zbędnych składników rzeczowych przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub sprzedaży.

 

/files/userfiles/_public/do_przeniesienia-zle_umieszczone/ogloszenie.pdf

 

/files/userfiles/_public/do_przeniesienia-zle_umieszczone/oferta1.doc

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Lira-Pochwat
Data publikacji informacji: 12.09.2014 08:10
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd