26 Czerwca 2023

Kontrola pułapki feromonowej do odłowu żerdzianek (Monochamus spp.)

pod kątem występowania w ich ciałach nicienia – węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus)
więcej
1    13  14  15  16  17  18  19  20  21