Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru fitosanitarnego - wiorin opole


tel./fax: 77 457-56-08

 

Dorota Hornik
Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego

tel. 77 457-56-08  wew. 45

tel. kom. 691 472 487

Beata Grzęda
Główny specjalista

tel. 77 457-56-08  wew. 45

Krystyna Krawczyk
Główny specjalista

tel. 77 457-56-08  wew. 45

Marta Świerad

Starszy inspektor

tel. 77 457-56-08  wew. 45

Magdalena Uliczka

Starszy Inspektor

tel. 77 457-56-08  wew. 45

 

Zadania realizowane przez dział:

 

 1. Nadzór nad kontrolami roślin, produktów roślinnych i przedmiotów pod kątem agrofagów kwarantannowych i regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN).
 2. Nadzór nad pobieraniem prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnych.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących postępowań w przypadku wykrycia agrofagów kwarantannowych i RAN.
 4. Nadzór nad realizacją programu Survey.
 5. Nadzór  nad obsługą fitosanitarną eksportu, w tym nad wydawaniem świadectw fitosanitarnych.
 6. Organizacja i prowadzenie egzaminów potwierdzających posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin. dla podmiotów.
 7. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin.
 8. Prowadzenie  Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych.
 9. Upoważnianie podmiotów do wydawania paszportów roślin.
 10. Nadzór nad wydawaniem paszportów roślin i zaświadczeń fitosanitarnych.
 11. Nadzór nad kontrolami roślin, produktów roślinnych w obrocie w zakresie zaopatrzenia roślin w paszporty.
 12. Nadzór nad przemieszczaniem bulw ziemniaka w obrocie krajowym i do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 13. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących kar pieniężnych.
 14. Prowadzenie szkoleń dla pracowników Inspektoratu.
 15. Koordynacja wpisów w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie wpisów w części dotyczącej zdrowia roślin.
 16. Przygotowywanie sprawozdań i informacji z wykonania zadań w zakresie nadzoru fitosanitarnego,
 17. Współpraca z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie nadzoru fitosanitarnego.
 18. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu.
 19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora
Zgłoś błąd