23 Maja 2024

Spotkanie pracowników WIORiN O/Maków Mazowiecki z uczniami Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Drukuj

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin w dniu 10.05.2024 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddziału w Makowie Mazowieckim zorganizowali spotkanie z uczniami Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Spotkanie poprowadzili inspektorzy: Edyta Sołowiej – Główny Specjalista, Magdalena Mossakowska - Starszy Specjalista i Krzysztof Piotrowski – Starszy Inspektor. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć z produkcji roślinnej, udział wzięło 35 osób.

 

Celem spotkania było przedstawienie uczniom roli jaką pełni Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz zakresu jej działania. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się między innymi z aktualnymi przepisami dotyczącymi stosowania środków ochrony roślin i wynikającymi z nich obowiązkami, zasadami integrowanej ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, zagadnieniami dotyczącymi zdrowia roślin oraz zadaniami związanymi z kontrolami przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania, obrotu i stosowania materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie. Uczestnikom rozdano ulotki dotyczące ryzyka zakupu środków ochrony roślin w okazyjnych cenach oraz z miejsc nie przeznaczonych do ich sprzedaży. Udostępniono również komunikat WIORiN o ochronie pszczół i innych owadów zapylających.

 

 


lista aktualności