15 Maja 2024

Obchody Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin w Ostrołęce Drukuj

W ramach promocji Mazowieckich Dobrych Praktyk Pszczelarskich w dniu 10 maja 2024 roku w budynku Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance (gmina Goworowo) odbyło się szkolenie „Podstawowe ABC o pszczołach”, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, Gmina Goworowo, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Prowadzącym był Adam Karamuz – mistrz, praktyk i pasjonat pszczelarstwa, absolwent Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Była to również okazja do promocji 12 maja ustanowionego Międzynarodowym Dniem Zdrowia Roślin. W ramach spotkania wątpliwości w zakresie stosowania środków ochrony roślin wyjaśniał Janusz Szydłowski kierownik Oddziału w Ostrołęce Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Cykl szkoleń i warsztatów przybliża społeczności Mazowsza wiedzę z zakresu produktu lokalnego i tradycyjnego, zagrodowej produkcji wyrobów w oparciu o surowce uzyskiwane we własnych gospodarstwach, dobrych praktyk mleczarskich, zielarskich, piekarniczych, przetwórstwa owoców i warzyw, łańcuchów dystrybucji żywności, w tym żywności regionalnej i tradycyjnej.

 

W tym samym dniu inspektorzy Oddziału w Ostrołęce Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie – Sabina Marcińczyk i Sylwia Boguska, przeprowadziły zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce oraz w Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce.

 

Materiały prezentowane uczniom i nauczycielom ww. szkół, upowszechniały działania Inspekcji na rzecz zdrowia roślin oraz niezastąpionej roli pszczół i innych owadów zapylających w utrzymaniu ekosystemu. Omawiane działania PIORiN dotyczyły monitorowaniu zdrowia roślin i jakości nasion oraz zmian w środowisku spowodowanych intensyfikacją rolnictwa, nadmiernym lub nieprawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów a także zagrożeniami w związku z obecnością chorób i szkodników.

 

Podczas zajęć edukacyjnych zostały przedstawione zagadki, ciekawostki i quizy dot. pszczół
i innych zapylaczy oraz ich niezastąpionej roli jaką pełnią w utrzymaniu ekosystemu. Uczniowie zostali również uświadomieni o zagrożeniu wyginięciem pszczół a także wpływie rosnących powierzchni miast i areałów upraw, które przyczyniają się do wypierania siedlisk zapylaczy.

 

Poszerzona wiedza o roli Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęciła do dyskusji i zadawania pytań. Uczniowie chętnie wysłuchali kwestii dotyczącej tego jak ważne jest zapewnienie zdrowia roślinom, które są niezbędne dla życia na ziemi oraz o oczywistym fakcie, że każdy z nas w tym wymiarze ma do odegrania ważną rolę.

 

 

 

 


lista aktualności