23 Maja 2024

Obchody Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin podczas Giełdy Rolniczej w Łącku Drukuj

12 maja 2024 roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin z tej okazji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Płocku świętował ten dzień podczas XXXII Giełdy Rolniczej w Łącku k. Płocka. Organizatorami XXXII Giełdy Rolniczej w Łącku był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku, Gmina Łąck, Stado Ogierów Sp. z o.o. w Łącku.

 

Inspektorzy Oddziału Płocku WIORiN w Warszawie zorganizowali punkt informacyjno-konsultacyjny, gdzie prezentowano materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące:

  • prowadzenia kontroli roślin, na obecność szkodników i chorób w odniesieniu do przemieszczania roślin w granicach i poza granicami Unii Europejskiej,
  • nadzoru nad produkcją materiału siewnego, w celu zapewnienia spełnienia wymagań zdrowotnych i jakościowych,
  • bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin z zachowaniem ochrony środowiska wodnego, ochrony pszczół i innych owadów zapylających i zachowania bioróżnorodności środowiska naturalnego.

 

Inspektorzy WIORiN Oddziału w Płocku służyli swoją wiedzą i doświadczeniem dla zainteresowanych. Wśród odwiedzających nas byli producenci żywności, przedsiębiorcy branży rolniczej, działkowicze, pracownicy samorządowi z powiatu płockiego i sąsiednich powiatów. Spotkania były okazją do przeprowadzenia merytorycznych rozmów
z producentami żywności, z osobami pracującymi dla rolnictwa na różne tematy min. monitorowania zdrowotności uprawianych roślin, stosowania integrowanej ochrony roślin
i zastosowanie przyjaznej dla środowiska ochrony roślin.

 

 

 


lista aktualności