30 Marca 2023

LX Sesja Rady Powiatu Sierpeckiego z udziałem WIORiN w Warszawie Drukuj

W sesji uczestniczyli Radni Powiatu Sierpeckiego, Rada Powiatu z Przewodniczącym Rady Panem Przemysławem Burzyńskim, Starosta Sierpecki Pan Andrzej Cześnik z Zarządem, Komendanci Miejscy Policji i Straży Pożarnej w Sierpcu, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji pracujących na terenie powiatu sierpeckiego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Płocku reprezentowała Kierownik Oddziału Pani Teresa Skóra, informując Radnych i osoby uczestniczące w Sesji o wykonanych zadaniach z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie powiatu sierpeckiego. Najogólniej ujmując, przedstawiono stan zdrowia roślin na terenie powiatu, rozmiar i kierunek eksportu z powiatu, z podkreśleniem informacji o nowych rozporządzeniach wykonawczych Komisji UE dla agrofagów kwarantannowych ziemniaka w tym zasad ich przemieszczania /przekazano materiały informacyjne/. W dalszej części wypowiedzi zostały omówione zagadnienia dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i ich stosowania. Wyniki przeprowadzonych kontroli w tym zakresie nie stwierdzają nieprawidłowości. W badaniach laboratoryjnych pobranych prób roślin nie stwierdzono również występowania pozostałości po środkach ochrony roślin. Przekazano informację na temat stosowania chemicznych środków ochrony w aspekcie ochrony środowiska naturalnego i ochrony zapylaczy, w tym pszczoły miodnej. Zwrócono uwagę zainteresowanych na stosowanie się do wskazań corocznie wysyłanego komunikatu w zakresie ochrony pszczoły miodnej i innych zapylaczy. Przekazano informację n/t projektu rozporządzenia UE 2021/2115, o ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin do 2030 roku. Ze szczególnym podkreśleniem przekazano informację, że z dniem 4 maja br. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin /przekazano materiały informacyjne GIORiN/. Przedstawiono także dobrą sytuację w zakresie wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym oraz fakt, że w wyniku prowadzonych kontroli nie stwierdzono modyfikacji genetycznej. Radni byli zainteresowani tematyką bezpieczeństwa produktów roślinnych uprawianych na terenie powiatu sierpeckiego. Pan Andrzej Cześnik, Starosta Sierpecki podziękował za realizację zadań bezpośrednio Oddziałowi w Płocku, Wojewódzkiemu Inspektoratowi w Warszawie i Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

 

 

 


lista aktualności