10 Marca 2023

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego na rok 2023 Drukuj

Na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na terenie województwa mazowieckiego Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej wraz z podległą mu Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Seroczynie utworzył tzw. „Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa na rok 2023”.

 

Tworząc taką listę, brane są pod uwagę takie cechy, jak przydatność odmian do uprawy na terenie województwa i dostosowanie do lokalnych warunków gospodarowania. Odmiany umieszczone na tej liście wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie. Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

 

Lista odmian zalecanych dla terenów województwa mazowieckiego dostępna jest pod adresem: https://www.coboru.gov.pl/pdo/rekomendacja_woj i obejmuje m.in. takie gatunki jak pszenica zwyczajna ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, żyto, jęczmień ozimy i jary, owies zwyczajny, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, bobik, soja, ziemniak, kukurydza oraz rzepak ozimy.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z powyższymi rekomendacjami i wykorzystania zalecanych odmian w uprawie w Państwa gospodarstwach!


lista aktualności