10 Marca 2023

Kolegium Wojewody w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie: podsumowanie realizacji celów w 2022 r. Drukuj

Tematem spotkania było podsumowanie realizacji celów przez służby zespolone Wojewody Mazowieckiego w 2022 roku oraz przedstawienie założeń i priorytetów przyjętych do realizacji w 2023 r. W spotkaniu wzięli udział m.in. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Wicewojewodowie: Sylwester Dąbrowski i Artur Standowicz, Dyrektor Generalna Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Anna Pankowska-Gałaj, Dyrektor Biura Wojewody Zuzanna Zacharewicz oraz Szefowie służb zespolonych.

 

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, podziękował przedstawicielom służb za dotychczasowe działania, a szczególnie te podjęte w związku z przyjęciem uchodźców na terenie województwa mazowieckiego w 2022 roku.

 

Podczas spotkania podsumowano działania zrealizowane przez służby Wojewody w 2022 roku, zaprezentowano cele i priorytety przyjęte do realizacji w 2023 roku oraz bieżące sprawy związane ze współpracą Wojewody Mazowieckiego ze służbami zespolonymi województwa mazowieckiego. Swoje sprawozdanie z realizacji celów zaprezentował także Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Zakres realizacji celów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie został z uznaniem przyjęty przez Wojewodę Mazowieckiego.

 

Dyrektor Generalna Anna Pankowska-Gałaj zaprosiła przedstawicieli służb zespolonych do udziału w projekcie MUW „Dzielimy się wiedzą”, który ma na celu przybliżenie zadań i działalności poszczególnych jednostek.

 

Fot. Oddział Prasowy Biura Wojewody Mazowieckiego

 

Fot. Oddział Prasowy Biura Wojewody Mazowieckiego


lista aktualności