24 Października 2023

50-lecie powstania Zbiornika Sulejów w ramach Drugiego Spotkania Zlewniowego Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica Drukuj

W dniach 9-10 października odbyło się drugie spotkanie w ramach programu LIFE Pilica, która połączona została z 50-leciem powstania Zbiornika Sulejów.

 

Organizatorami spotkania byli: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz FPP Enviro. Natomiast swoim patronatem spotkanie objęli: Minister Infrastruktury, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreiber.

 

Wydarzenie zostało zorganizowane w Centrum Konferencyjnym w Smardzewicach. Pierwszy dzień spotkania został poświęcony 50-leciu powstania Zbiornika Sulejowskiego, była to wyjątkowa okazja do zapoznania się miedzy innymi z historia zbiornika oraz jego rolą dla środowiska, jako ważnego elementu w retencji wody. Drugi dzień spotkania związany był z jakością wód Zbiornika Sulejów i jego zlewni oraz z działaniami wzmacniającymi potencjał ekosystemów. Przedstawiono również nowe modele gospodarowania wodą szczególnie opadową i możliwości jej zagospodarowywania w obliczu zmian klimatycznych i nagłych zjawisk pogodowych. Pan Andrzej Kiljański – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zapoznał zgromadzonych z zadaniami jakie wykonuje PIORIN. Przedstawił także system sprawowania kontroli nad bezpieczeństwem zbiorników wodnych zgodnie z zadaniami statutowymi, w kontekście pozostałości pestycydów, nawozów, organizowaniu stref buforowych wokół zbiorników wodnych i nadzoru nad ich bezpieczeństwem. Zebrani przyjęli te informacje z ogromnym zainteresowaniem.

 

 

 

 


lista aktualności