Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dostęp do informacji publicznej

 

Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie, Inspektorat udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902) z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wniosek do pobrania 

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji informacji: 29.08.2014 08:11
Data aktualizacji informacji: 16.05.2023 09:32
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd