Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru nasiennego - wiorin koszalin

e-mail :
fax: 94 341-55-82

 

Agnieszka Topolska
kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

tel. 94 343-32-14 wew. 36

Małgorzata Karczewska

specjalista

tel. 94 343-32-14 wew. 34

Stanisława Sobolewska

ekspert ds. nasiennictwa

tel. 94 343-32-14 wew. 34

Lucyna Kujaszewska

inspektor

tel. 94 343-32-14 wew. 36

Anna Błaszkiewicz

inspektor

tel. 94 343-32-14 wew. 34

 

Zadania realizowane przez dział:

 1. Organizowanie i nadzorowanie oceny polowej plantacji nasiennych i materiału szkółkarskiego.

 2. Organizowanie szkoleń i egzaminów dla:

  1. upoważnionych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej oraz cech zewnętrznych materiału siewnego,

  2. akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego.

 3. Nadzór i kontrola pracy upoważnionych i akredytowanych kwalifikatorów materiału siewnego.

 4. Dokonywanie oceny materiału siewnego i pobieranie prób materiału siewnego do oceny.

 5. Nadzór i kontrola oceny cech zewnętrznych materiału siewnego.

 6. Dokonywanie wpisu do ewidencji przedsiębiorców, dostawców i rolników prowadzących obrót materiałem siewnym.

 7. Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania i obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie.

 8. Nadzór i kontrola dostawców materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych w zakresie przestrzegania przepisów z nasiennictwa.

 9. Współpraca ze Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian oraz COBORU w zakresie oceny tożsamości.

 10. Przygotowywanie materiałów i dokumentów do wydania przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

  1. upoważnień dla kwalifikatorów dokonujących oceny materiału siewnego,

  2. decyzji dla akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego,

  3. zakazów wprowadzenia do obrotu i nakazów wyłączenia z obrotu materiału siewnego,

  4. decyzji o opłacie sankcyjnej, wniosków o ukaranie. Kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich

 11. Wydawanie decyzji w sprawie upoważnień do wypełniania etykiet urzędowych.

 12. Wydawanie decyzji zezwalających na pobieranie prób za pomocą próbobierza automatycznego.

 13. Dokonywanie obciążeń lub ich kontrola za ocenę polową plantacji nasiennych, materiału szkółkarskiego, ocenę cech zewnętrznych, pobieranie prób z materiału siewnego.

 14. Sporządzanie informacji o obrocie materiału siewnego i kontrola przedsiębiorców w tym zakresie. Kontrola wykorzystanych etykiet, paszportów i plomb do materiału siewnego i szkółkarskiego.

 15. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym.

 16. Współpraca z komórkami organizacyjnymi inspektoratu oraz nadzór nad delegaturami i oddziałami Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie nasiennictwa.

 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zgłoś błąd