Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych w roku 2015/16

Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych w roku 2015/16. Proszę kliknąć na numer postępowania aby uzyskać szczegóły (SIWZ).

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych w roku 2015/16 w ilościach i asortymencie wymienionym w załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej w dalszej części SIWZ) pogrupowanych w jedenastu pakietach obejmujących odpowiednio: Pakiet I - Odczynniki chemiczne do badań. Pakiet II - Surowice firmy BIOREBA Pakiet III - Surowice firmy LOEWE Pakiet IV - Płytki, wskaźniki, wzorce do kontroli mikrobiologicznej Pakiet V - Filtry do urządzeń firmy MILLIPORE Pakiet VI - Probówki, zlewki, przybory laboratoryjne z tworzyw sztucznych i stali Pakiet VII - Bibuła filtracyjna do badań laboratoryjnych Pakiet VIII- Materiały eksploatacyjne do urządzenia firmy Mettler Toledo Pakiet IX - Pipety, probówki, końcówki do pipet Eppendorf Pakiet X - Szkiełka do mikroskopowania, lampy, świetlówki - doposażenie ze szkła Pakiet XI - Drobne materiały laboratoryjne Pakiet XII - Rękawice , fartuchy ochronne.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2015-05-29
Barbara Szczechowicz 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Załącznik nr 1 stanowią pakiety od 1 do 12 Data:
opublikował:
2015-05-29
Barbara Szczechowicz 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 
Data:
opublikował:
2015-04-30
Monika Pietrzycka-Snigier 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 30.04.2015 13:35
Data ostatniej aktualizacji informacji: 29.05.2015 10:51
Sprawdź historię zmian