Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Schemat i regulamin organizacyjny - wiorin rzeszów

Szczegółową organizację oraz tryb pracy WIORiN w Rzeszowie określa ustalony Zarządzeniem nr 35/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego Regulamin Organizacyjny oraz zmiany do Regulaminu wprowadzone Zarządzeniem nr 5/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. i Zarządzeniem nr  5/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Statut WIORiN w Rzeszowie został nadany Zarządzeniem nr 154/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. Wojewody Podkarpackiego.

 

Pliki do pobrania:
Regulamin Organizacyjny WIORiN w Rzeszowie
Schemat Organizacyjny WIORiN w Rzeszowie
Statut WIORiN w Rzeszowie

organy inspekcji

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

  1. Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
  2. Wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora, jako kierownika Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

 

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym WIORiN w Rzeszowie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym WIORiN w Rzeszowie (Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.)

 

Pliki do pobrania

 

zmiany_do_regulaminu_organizacyjnego.pdf

zmiany_do_regulaminu_organizacyjnego_zalacznik_nr_3.pdf

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym WIORiN w Rzeszowie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym WIORiN w Rzeszowie   (Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.)

 

 

Pliki do pobrania

zmiany_do_regulaminu_organizacyjnego_1.pdf

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Andrzej Bielenda
Data publikacji informacji: 04.08.2014 15:17
Data aktualizacji informacji: 02.10.2023 11:12
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd