Ogłoszenia

W bieżącym roku WIORiN w Rzeszowie nie będzie prowadził na terenie województwa podkarpackiego sygnalizacji terminów wykonania zabiegów zwalczających agrofagi oraz nie będą zamieszczane komunikaty sygnalizacyjne w Internetowym Systemie Sygnalizacji Agrofagów (ISSA).