17 Lipca 2023

Wdrażanie bezzałogowych statków powietrznych do zadań wykonywanych przez WIORiN w Rzeszowie Drukuj

Wdrożenie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych jest ważnym elementem „Strategii Rozwoju PIORiN na lata 2022-2027”. Metody wykorzystania dronów oraz podstawy naukowe w realizacji zadań Inspekcji zostały opracowane we współpracy z Siecią Naukową Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa w ramach programu „FITOEXPORT”.

W dniu 27 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału”, które daje możliwość stosowania pomocniczo bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz technik teledetekcji podczas dokonywania oceny polowej plantacji nasiennej.

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych w profesjonalny sprzęt optyczny, pozwala na identyfikację plantacji nasiennej, ocenienie jej stanu, weryfikację powierzchni plantacji zgłoszonej do oceny. BSP wspomagają pracę kwalifikatora podczas sprawdzania wskazanej dla danego gatunku izolacji przestrzennej, określenia obszaru plantacji oraz powierzchni, które należy wyłączyć z oceny np. puste miejsca, czy wymoknięcia.
Dane uzyskane z lotów BSP wykorzystywane są także do określenia innych czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość szacowanego plonu. Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu w znacznej mierze ułatwia i skraca pracę kwalifikatorom polowym. Ujęcie na jednym zdjęciu z góry całej kontrolowanej plantacji, jak i fragmentaryczne zdjęcia poklatkowe wykonywane przez BSP umożliwiają też szybką ocenę stopnia zachwaszczenia kontrolowanych działek.

Bezzałogowe statki powietrzne najprawdopodobniej znajdą także zastosowanie w PIORiN podczas kontroli dużych szkółek oraz monitoringu terenów trudnodostępnych np. obszary cieków wodnych kontrolowane w związku z wykryciem bakterii Ralstonia solanacearum, czy wzmocnienie skuteczności nadzoru nad stosowaniem środków ochrony roślin. Zastosowanie to pozwoli inspektorom skuteczniej poszukiwać źródła skażenia, lokalizować plantacje, na której znajduje się pożytek dla pszczół, które w wyniku nieprawidłowo wykonanego zabiegu ochrony roślin mogły zostać narażone na zatrucie.

Bezsprzecznym pozostaje fakt, że kontrole prowadzone są przez inspektorów posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie, jednakże na wielohektarowych użytkach z pewnością znajdą zastosowanie bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w kamery i czujniki, które to znacznie ułatwią i przyśpieszą zbieranie potrzebnych danych oraz mają duży wpłyną na bezpieczeństwo samych inspektorów.