25 Lipca 2023

Szkolenie w Walencji Drukuj

W dniach 12-16.06 2023 r. w  Walencji (Hiszpania) odbyło się szkolenie w ramach programu Better Training for Safer Food - Plant Health Controls z zakresu kontroli importu.

Wśród 34 uczestników z 14 krajów członkowskich Unii Europejskiej (Hiszpania, Włochy, Belgia, Łotwa, Litwa, Szwecja, Niderlandy, Serbia, Luxemburg, Niemcy, Czechy, Szwajcaria, Czarnogóra) w szkoleniu wzięły udział 2 osoby z Polski, w tym Joanna Olech, starszy specjalista w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Oddział Graniczny w Korczowej.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych w zakresie kontroli roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wprowadzanych do UE z państw trzecich. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników właściwych organów państw członkowskich zaangażowanych w kontrole urzędowe w punktach kontroli granicznej BCP. Szkolenie miało na celu zapewnienie przeprowadzania tych kontroli w sposób jednolity we wszystkich państwach UE. Zostały poruszone następujące tematy:

- ramy prawne UE

- praktyczne elementy kontroli fitosanitarnej

- kontrole towarów nieobjętych regulacjami

- kontrola paczek, przesyłek pocztowych i bagażu

- nowe zagrożenia dla zdrowia roślin

- środki podejmowane w przypadku niezgodności z przepisami

- TRACES

 Szkolenie prowadzone było w formie wykładów, prezentacji i zajęć praktycznych w grupach, dzięki czemu możliwa była wymiana informacji i doświadczeń między uczestnikami. Wszystko to miało służyć nabyciu dobrych praktyk fitosanitarnych w codziennej pracy.

Podczas szkolenia odbyły się zajęcia w punkcie kontroli fitosanitarnej w porcie w Walencji. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną hiszpańskiej służby fitosanitarnej, systemami informatycznymi oraz ogólnymi problemami, z którymi spotykają się w codziennej pracy. W porcie uczestnicy szkolenia mogli przyjrzeć się  warunkom pracy lokalnych inspektorów, wyposażeniu pomieszczeń, w których dokonywana jest ocena prób. Celem tej wizyty było również uczestniczenie w kontroli przesyłki ziemniaków konsumpcyjnych z Egiptu pod kątem Ralstonia solanacearum i Clavibacter sepedonicus oraz przesyłki pomarańczy z Maroka pod kątem Ceratitis capitata.


lista aktualności