04 Września 2023

Ocena polowa plantacji Drukuj

Koniec lata i początek jesieni jest okresem kiedy przeprowadzana jest ocena polowa plantacji materiału szkółkarskiego, polegającą na sprawdzeniu, w wyniku dokonania lustracji plantacji, czy spełnia ona wymagania szczegółowe w zakresie wytwarzania materiału siewnego roślin sadowniczych określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego​.

Ocenę tą, zgodnie z przepisami ustawy o nasiennictwie przeprowadzają:

- urzędowy kwalifikator (pracownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) – w przypadku materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany roślin sadowniczych,

- dostawca pod nadzorem Inspekcji – w przypadku materiału szkółkarskiego CAC.

Na terenie województwa podkarpackiego produkcja materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany i CAC prowadzona jest w około 150 gospodarstwach na powierzchni blisko 280 ha, zlokalizowanych w głównej mierze na terenie powiatu dębickiego – w gminie Żyraków. W strukturze produkcji, zgodnie z ogólnokrajową tendencją, dominuje produkcja materiału szkółkarskiego CAC drzewek owocowych.

W 2023 r. do WIORiN w Rzeszowie wpłynęło 68 wniosków o dokonanie oceny polowej plantacji materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany sadu matecznego do pozyskiwania zrazów, plantacji drzewek owocowych, plantacji podkładek wegetatywnych i generatywnych.

Ocena polowa materiału szkółkarskiego jest niezbędna, aby zapewnić, że sadzonki lub drzewka będą zdrowe i produktywne po posadzeniu na stałe miejsce uprawy. Dzięki temu można uniknąć problemów związanych z chorobami i słabym wzrostem, co przekłada się na sukces w uprawie sadowniczej.

 


lista aktualności