01 Września 2023

Kompost jako dobra alternatywa nawozów mineralnych. Drukuj

Kompost jako dobra alternatywa nawozów mineralnych.

 

Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest kilka przedsiębiorstw prowadzących wytwarzanie kompostu wprowadzanego do obrotu jako nawóz organiczny albo środek wspomagający uprawę roślin, klasyfikacja ta zależy od zastosowanych materiałów do wytworzenia tego kompostu i jego właściwości nawozowych. Produkt ten wytwarza się np. z przekompostowanego obornika bydlęcego oraz innych  odpadów organicznych ulegających biodegradacji, może to być trawa pochodząca z koszenia, zrębki gałęzi, trociny, kora, owoce i warzywa. Stosuje się również osady ściekowe i odpady kuchenne.

Przedsiębiorstwa wytwarzające te komposty wprowadzają je do obrotu na podstawie  uzyskanego pozwolenia wydanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aby uzyskać takie pozwolenie produkty te muszą spełnić szereg wymagań ustalonych przepisami prawnymi, przede wszystkim muszą być bezpieczne dla środowiska, posiadać stabilne parametry nawozowe i badania.

Komposty te w zależności od użytych do ich wytworzenia surowców znajdują zastosowanie nawożenia upraw do rekultywacji gruntów, pod trawniki lub do upraw roślin ozdobnych, rabatowych czy balkonowo-tarasowych. Szczególnie polecany jest do stosowania na glebach o niskiej zawartości próchnicy. W ich składzie są m.in.: azot, fosfor, potas, wapń i magnez. Kompost wytworzony z obornika bydlęcego szczególnie jest polecany pod uprawy warzyw.

Sam proces wytworzenia kompostu może przebiegać na pryzmach lub w bioreaktorach w zależności od zastosowanych surowców i technologii. Jest to proces tlenowy, w związku z czym wymaga napowietrzania poprzez mieszanie użytych składników. Przebiega on od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od warunków pogodowych i pory roku. W trakcie kompostowania w wyniku wzrostu temperatury następuje higienizacja produktu, tj. dezaktywacja szkodliwych patogenów. Po zakończeniu procesu kompostowania gotowy produkt jest przesiewany i w takiej formie oferowany do sprzedaży. Można go nabyć luzem, lub w opakowaniach jednostkowych.

Wykorzystywanie do nawożenia albo rekultywacji gruntów nawozów organicznych i środków wspomagających uprawę roślin wytwarzanych z odpadów organicznych przyczynia się do ochrony środowiska i powrotu materii organicznej do gleby, co  powoduje wzrost plonowania roślin. Zaznaczyć należy, że cena tych produktów jest stosunkowo niska

w porównaniu do  tradycyjne stosowanych nawozów mineralnych dostępnych na rynku. Nawozy organiczne stanowią więc doskonałą alternatywę w ogrodnictwie i produkcji rolnej i godne są polecenia i promowania.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie sprawuje nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin jak również produktów nawozowych UE. W ramach prowadzonego nadzoru prowadzone są kontrole dotyczące prawidłowości wprowadzania do obrotu tych produktów.
W toku kontroli pobierane są próbki i prowadzone badania laboratoryjne w zakresie spełniania deklarowanych parametrów nawozowych, zawartości metali i obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Toxocara sp., Trichurius sp., obecność bakterii z rodzaju Salmonella, Escherichia coli  na zgodność z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Sprawdzana jest również prawidłowość ich oznakowania. Nabywając te produkty luzem każdy odbiorca powinien otrzymać ulotkę zawierającą m .in. informację o parametrach nawozowych, instrukcję stosowania i przechowywania tych produktów oraz informacje o okresie ich przydatności do stosowania. W przypadku produktów paczkowanych informacje te powinny być umieszczone na opakowaniu.

 


lista aktualności