Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Skargi i wnioski

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu lub Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, a w razie ich nieobecności wyznaczony pracownik przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1430-1530 w siedzibie Inspektoratu przy ul. Wrocławskiej 172, pokój nr 19.

Niezależnie od godzin wyznaczonych powyżej Kierownicy Oddziałów i Działów bieżąco w godzinach pracy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Zgłoś błąd