Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dostęp do informacji publicznej


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu udostępnia informacje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 ustawy).
Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępniane na wniosek zainteresowanego podmiotu. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku (art. 10 ustawy). W przypadku, gdy informacja nie może być udzielona niezwłocznie, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku, który należy przesłać na adres:

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-835 Opole, ul. Wrocławska 172
fax 77 474-46-19

  Pobierz

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

 

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Krystyna Krawczyk
Data publikacji informacji: 09.10.2014 14:52
Data aktualizacji informacji: 09.10.2014 15:04
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd