23 Kwietnia 2024

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2023 Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie Drukuj

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Pani Izabela Kik miała zaszczyt uczestniczyć w  zebraniu sprawozdawczo-wyborczym za rok 2023 z Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Posiedzenie odbyło się przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu w dniu 12 kwietnia 2024 roku.

Podczas spotkania omówiono:

  1. Działania na rzecz oświaty pozaszkolnej,
  2. Działania na rzecz środowiska szkolnego, 
  3. Popularyzacja wiedzy i zagadnień bhp w rolnictwie,
  4. Wizytacje gospodarstw rolnych,
  5. Wypadki przy pracy w rolnictwie indywidualnym,
  6. Podsumowanie i wnioski.
Zdjęcie przedstawia grupę osób uczestniczących w spotkaniu z artykułu
Zdjęcie przedstawia...