23 Maja 2024

Zagrożenia związane z pojawem kuprówki rudnicy Drukuj

Obserwacje wykonane przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Oleśnie na terenie gminy Olesno i Radłów wskazują na wystąpienie żerowania gąsienic Kuprówki rudnicy. Larwy zaobserwowano na dębach, kasztanie, ale zgodnie ze zgłoszeniami telefonicznymi atakują również rośliny sadownicze
(np. śliwy).

Kuprówka rudnica nie jest agrofagiem zwalczanym z urzędu.

Kuprówka rudnica - Euproctis chrysorrhoea jest motylem z rodziny brudnicowatych. Zagrożenie stanowi dla wielu gatunków drzew i krzewów liściastych. Gąsienice, które żerują na liściach szkieletują je w sposób niezwykle inwazyjny. Postać dorosła motyla nie uszkadza roślin.

Motyle kuprówki rudnicy składają jaja, z których wylęgają się gąsienice i żerują na liściach. W okresie zimowania potrafią przetrwać w tzw. gniazdach zimowych, sporządzonych z kilkunastu sąsiadujących ze sobą liści żywiciela, ściśle oplecionych przędzą. W jednym gnieździe może zimować nawet ok. 200 gąsienic. Wiosną gąsienice opuszczają gniazda zimowe i rozpoczynają intensywny żer na rozwijających się liściach i pąkach kwiatowych. Gdy nasilenie szkodnika jest duże, może dochodzić do powstawania gołożerów, a głodne larwy rozchodzą się w różnych kierunkach w poszukiwaniu pokarmu. Rośliny, pozbawione liści, zazieleniają się powtórnie dopiero w lipcu, co poważnie je osłabia, obniża plon owoców (drzewa i krzewy owocowe), szpeci, a także sprzyja wymarzaniu w okresie zimowym. Żerowanie gąsienic trwa aż do ich przepoczwarzenia, które następuje na ogół w końcu czerwca. Dorosłe motyle pojawiają się w lipcu. Po kopulacji samice składają jaja na dolnej stronie liści. Tak wygląda cykl życiowy tego szkodnika.

Monitoring szkodnika najlepiej rozpocząć w okresie jesienno-zimowym. W przypadku występowania szkodnika na pojedynczych drzewach skuteczną metoda jest usuwanie dobrze widocznych w okresie zimy oprzędów tworzonych przez młode gąsienice na końcach gałęzi.

W sadownictwie i leśnictwie na obszarach silnie opanowanych można przeprowadzić zwalczanie kuprówki rudnicy na roślinach z użyciem insektycydów zarejestrowanych do zwalczania gąsienic, w dawkach zalecanych na etykiecie, z zachowaniem okresów karencji oraz prewencji dla pszczół. Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety stosowania środka. Osoby wykonujące zabieg powinny posiadać ważne szkolenie do wykonywania oprysku.

Szkodnika można zwalczać za pomocą preparatów biologicznych zawierających bakterię Bacillus thuringiensis.

W pobliżu gąsienic należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ włoski pokrywające ciała gąsienic tego gatunku, jak i innych należących do rodziny brudnicowatych, są bardzo kruche i zakończone haczykami, które po dostaniu się na skórę i błony śluzowe mogą powodować silne podrażnienie i odczyny alergiczne.

 

Zdjęcie przedstawia organizm z artykułu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia organizm z artykułu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia organizm z artykułu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia organizm z artykułu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia organizm z artykułu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia Inspektora Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Zdjęcie przedstawia...