29 Marca 2024

Zagrożenia dla zdrowia roślin Drukuj

Szkodniki roślin stanowią duże zagrożenie dla zdrowia roślin w UE. Spośród najważniejszych przykładów i gatunków możemy wymienić między innymi Kózkę azjatycką, Węgorka sosnowca, a także bakterię Xylella fastidiosa. Unia Europejska opublikowała listę 20 najważniejszych organizmów (agrofagów priorytetowych), które stanowią najpoważniejsze zagrożenie gospodarcze, środowiskowe i społeczne dla państw członkowskich. Mogą one powodować potężne szkody w uprawach, ogrodach i naturalnych ekosystemach. Z tego powodu tak ważne jest, by zachować czujność i stosować środki zapobiegawcze w celu ograniczenia ich rozprzestrzeniania się.

Zmiana klimatu jest poważnym wyzwaniem z punktu widzenia zdrowia roślin. Rosnące temperatury i zmiany charakterystyki opadów powodują korzystne warunki do rozprzestrzeniania się szkodników i chorób roślin. Z tego powodu niezbędne jest dostosowanie naszych praktyk rolniczych, upowszechnianie odpornych odmian roślin i wykorzystywanie zrównoważonych technik gospodarki gruntowej w celu ochrony zdrowia roślin w zmieniającym się klimacie.

Podejmowanie działań zapobiegawczych przed atakami agrofagów jest efektywniejszym podejściem niż próba ich zwalczania, gdy już pojawią się na naszych uprawach. Są sytuacje, w przypadku których nie da się odwrócić zniszczeń. Patogen Xylella fastidiosa uśmiercił miliony drzew oliwnych we Włoszech, Węgorek sosnowiec spowodował duże zniszczenia lasów iglastych w Portugalii. Stawiając na profilaktykę możemy zadbać o to, że niszczycielskie szkodniki nie przekroczą granic Krajów Wspólnoty.

Co możemy zrobić, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się agrofagów:

- Podczas podróży poza granice UE, nie przywoźmy ze sobą żadnych roślin, kwiatów, nasion, owoców czy warzyw. Mogą one spowodować przeniesienie agrofagów, które mogą zagrażać zdrowiu roślin w Unii Europejskiej.

- Kupujmy rośliny zaopatrzone w odpowiednie dokumenty poświadczające ich zdrowotność – zarówno w sklepach jak i przez Internet.

- Hodowcy i rolnicy mogą wykorzystać zintegrowaną ochronę przed szkodnikami – jest to połączenie różnych strategii (m.in. biologicznych środków ochrony roślin czy praktyk kulturowych). Może to pozwolić na zminimalizowanie wpływu szkodników, a także zmniejszenie szkód dla środowiska, zdrowia ludzkiego i pożytecznych organizmów.

Na stronie internetowej PIORiN można zapoznawać się z nowymi zagrożeniami fitosanitarnymi dla Unii Europejskiej - https://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-zagrozenia/ .


lista aktualności