14 Czerwca 2024

Występowanie roślin psianki czarnej (Solanum nigrum L.) #PlantHealth4Life Drukuj

Agrofag o imieniu Pesty dołączył do Inspektorów WIORiN Oddziału Opole podczas lustracji pól, na których uprawiane są ziemniaki (Solanum tuberosum), w celu weryfikacji występowania roślin psianki czarnej (Solanum nigrum L.). Rośliny psianki są dzikorosnącymi żywicielami bakterii kwarantannowej podlegającej obowiązkowi zwalczania Ralstonia solanacearum. W razie stwierdzenia obecności psianki na plantacji ziemniaków jest ona pobierana do  badania na obecności bakterii Ralstonia solanacearum w siedzibie Centralnego Laboratorium w Toruniu.

Bakteria Ralstonia solanacearum wywołuje groźną chorobę ziemniaków zwaną śluzakiem (brązową zgnilizną lub brunatną zgnilizną ziemniaka). Źródłem infekcji są najczęściej zakażone rośliny uprawne (np. sadzeniaki) lub dziko rosnące rośliny żywicielskie z rodzaju Salanaceae (np. psianka czarna i psianka słodkogórz), a także zakażona gleba lub woda.

Agrofag Pesty jest maskotką kampanii #PlantHealth4Life. Jej organizatorem jest Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisja Europejska.

Zdjęcie przedstawia pluszaka na polu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia pole ziemniaka
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia pole ziemniaka
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia pluszaka na polu
Zdjęcie przedstawia...