23 Kwietnia 2024

WYCOFANIE Z OBROTU I STOSOWANIA S-metolachloru Drukuj

            Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2024/20 z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej S-metolachlor, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. U. L, 2024/20, 03.01.2024) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin.

            W związku z powyższym termin wycofania zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja upływa z dniem 23 kwietnia 2024 roku.

            Terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, zawierających substancję czynną S-metolachlor ustanawia się w następujący sposób:

 

- do dnia 23 czerwca 2024 roku środki ochrony roślin zawierające tę substancję mogą być sprzedawane i dystrybuowane;

- do dnia 23 lipca 2024 roku środki ochrony roślin zawierające tę substancję mogą być stosowane, przechowywane i unieszkodliwiane.


lista aktualności