12 Kwietnia 2024

WYCOFANIE Z OBROTU I STOSOWANIA KLOFENTEZYNY Drukuj

            Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2456 z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie nieodnowienia zatwierdzania substancji czynnej klofentezyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin.

            W związku z powyższym termin wycofania zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja upływa z dniem 11 maja 2024 roku.

            Terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, zawierających substancję czynną klofentezyna ustanawia się w następujący sposób:

 

- do dnia 31 sierpnia 2024 roku środki ochrony roślin zawierające tę substancję mogą być sprzedawane i dystrybuowane;

- do dnia 11 listopada 2024 roku środki ochrony roślin zawierające tę substancję mogą być stosowane, przechowywane i unieszkodliwiane.

Zdjęcie przedstawia zaatakowany owoc
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia zaatakowaną rośline
Zdjęcie przedstawia...