22 Kwietnia 2024

Wirus brunatnej wyboistości owoców pomidora (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) Drukuj

Tomato brown rugose fruit virus jest agrofagiem szkodliwym, który obecnie nie znajduje się na liście agrofagów kwarantannowych dla Unii Europejskiej. W Unii, w tym w Polsce, wprowadzono nadzwyczajne środki ochronne zapobiegające jego wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej. Określono w przepisach prawa wymagania w odniesieniu do roślin do sadzenia (rozsady i nasion), należących do gatunków Solanum lycopersicum L. i Capsicum annum L. Rozsada i nasiona ww. gatunków roślin mogą być wprowadzane do Unii i przemieszczane w jej obrębie po spełnieniu określonych wymagań fitosanitarnych w odniesieniu do tego wirusa oraz zaopatrzeniu ich w obrębie Unii -w paszport roślin lub w świadectwo fitosanitarne – wprowadzane na terytorium Unii.

Objawy na liściach w postaci chloroz, mozaiki, plamistości, a rzadziej zwężanie się blaszki liściowej. Nekrozy mogą pojawiać się też na ogonkach liściowych oraz kielichach i szypułkach kwiatów. Owoce porażonych roślin dojrzewają nieregularnie, pojawiają się na nich żółte lub brązowe plamy, a ponadto mogą one być pomarszczone i zdeformowane. Na roślinach papryki obserwuje się mozaiki, deformację i żółknięcie liści, a ponadto deformację owoców, na których pojawiają się także żółte i brązowe plamy oraz zielone paski. Kontrole prowadzone przez inspektorów na obecność wirusa dotyczą głównie upraw sadzonek prowadzonych pod osłonami. Inspektorzy w trakcie kontroli wizualnej poszukują na liściach pomidora objawów wirusa. W każdym przypadku zaobserwowania objawów wskazujących na podejrzenie porażenia wirusem inspektorzy pobierają próbki roślin do badań laboratoryjnych. Producent w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do obecności agrofaga w uprawie jest zobowiązany  poinformować o tym fakcie najbliższą jednostkę PIORiN.

Zdjęcie przedstawia sadzonki roślin
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia sadzonki roślin
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia sadzonki roślin
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia sadzonki roślin
Zdjęcie przedstawia...