15 Stycznia 2020

SZKOLENIE - NOWE PRAWO W ZAKRESIE ZDROWIA ROŚLIN Drukuj

W związku z dużym zainteresowaniem tematem dotyczącym nowego prawa w zakresie zdrowia roślin przez producentów zajmujących się  produkcją, obrotem materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych i ozdobnych oraz produkcją i obrotem materiałem siewnym roślin warzywnych

w dniu 14 stycznia 2020 r. w Sali konferencyjnej Izby Rolniczej w Opolu odbyło się kolejne już czwarte spotkanie informacyjne w ww. temacie. Na szkoleniu omówione zostały: nowe zasady rejestracji podmiotów profesjonalnych i paszportowania roślin, które obowiązują od 14 grudnia 2019 r., wypełnianie Wniosków o wpis/aktualizacje do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych i ewidencji prowadzonych przez PIORiN a także prowadzany w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin.

W spotkaniu  uczestniczyło ponad 70 zainteresowanych osób.


lista aktualności