23 Listopada 2021

SZKOLENIE INSPEKTORÓW Drukuj

Z dniem 1 lipca 2020 roku na mocy ustawy z dnia 7 maja 2020 roku dotyczącej ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, PIORiN sprawuje nadzór nad prawidłowością wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem ”NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin.

            W związku z powyższym w dniu 9 listopada 2021 roku pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu wzięli udział w szkoleniu on-line podnoszącym kwalifikacje w zakresie sprawowania nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin zorganizowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Szkolenie miało na celu przedstawienie zróżnicowania nawozów wapniowych, odmienności pomiędzy stymulatorami wzrostu (środki wspomagające uprawę roślin), a środkami ochrony roślin oraz praktyczne zastosowanie ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku oraz Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku w sprawie nawozów.

     IZABELA KIK

       WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

      W OPOLU


lista aktualności