08 Marca 2024

Szkolenie dla inspektorów z zakresu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE. Drukuj

W dniu 27 lutego 2024 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Opolu odbyło się szkolenie dla inspektorów terenowych z zakresu wprowadzania do obrotu nawozów, środków wspomagających uprawę roślin, produktów pofermentacyjnych oraz nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i produktów nawozowych UE. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników Działu Ochrony Roślin i Nawozów po odbytym wcześniej szkoleniu w Katowicach w dniach 23 – 24 stycznia 2024 r.

Omówione zostały następujące zagadnienia:

  • Wzajemne uznawanie,
  • Oznakowanie produktów nawozowych UE – wymagania ogólne rozporządzenia (UE) 2019/1009 i deklaracja zgodności,
  • Kontrola importu produktów nawozowych UE,
  • Nadzór PIORiN nad wprowadzaniem do obrotu produktów pofermentacyjnych,
  • Omówienie kontroli NIK, kontroli wewnętrznych.
Zdjęcie przedstawia grupę pracowników naszego urzędu na szkoleniu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia grupę pracowników naszego urzędu na szkoleniu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia grupę pracowników naszego urzędu na szkoleniu
Zdjęcie przedstawia...