18 Marca 2022

Szkolenie dla inspektorów Oddziałów WIORiN w Opolu z zakresu nadzoru fitosanitarnego. Drukuj

Szkolenie dla inspektorów Oddziałów WIORiN w Opolu

z zakresu nadzoru fitosanitarnego.

Dnia 16 marca 2022 r. odbyło się szkolenie on-line dla pracowników Oddziałów zajmujących się nadzorem nad zdrowiem roślin.

Szkolenie składało się z dwóch bloków tematycznych:

1.    Kontrole u podmiotów wpisanych do Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych.

2. Podsumowanie sprawozdania z kontroli agrofagów do Komisji Europejskiej za 2021                                                  i sprawozdawczość w 2022 r.- wytyczne.

Celem pierwszego tematu szkolenia było omówienie i przygotowanie inspektorów do wykonywania w 2022 r. kontroli podmiotów wpisanych do URPP. Do kontroli wprowadzone zostały 2 nowe elementy tj.:

  • kontrole agrofagów w ramach Programu Wieloletniego i
  • weryfikacja kryteriów jakie mają spełniać podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów roślin wg zapisów rozporządzenia delegowanego Komisji 2019/827 z dnia 13 marca 2019 r.

 

Podczas drugiego tematu szkolenia podsumowane zostało przygotowanie sprawozdania z kontroli agrofagów do KE za 2021 r. oraz omówiono wytyczne do jego sporządzania w  2022 r.

 


lista aktualności