12 Kwietnia 2024

Sprzedaż środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych Drukuj

Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych winny być wprowadzane do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi
w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 roku,
poz. 340 ze zm.)

Aktualnie zgodnie z art. 28 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 roku, poz. 340 ze zm.) nabywanie oraz wykonywanie zabiegów z zastosowaniem tych środków ograniczone jest wyłącznie do użytkowników profesjonalnych, tj. osób, które ukończyły odpowiednie szkolenie.

Środki ochrony roślin m.in. tj. Quickphos Pellets 56 GE oraz Quickphos Tablets
56 GE zawierające w swoim składzie substancję czynną fosforek glinu, stanowią specyficzną grupę produktów, których działanie polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu – fosforowodoru. Produkty te, zgodnie
z zatwierdzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi etykietą, przeznaczone są do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. Tym samym nie powinny być nabywane ani stosowane przez amatorów np. działkowców, którzy nie są świadomi zagrożeń, jakie mogą stwarzać tego rodzaju preparaty.

Zasadnym jest zatem dopełnienie wszelkich starań aby wymóg zawarty w tych przepisach był respektowany, a sprzedaż ww. środków ochrony roślin nie odbywała się  na rzecz użytkowników nieprofesjonalnym (nie legitymujących się zaświadczeniem
o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin).

Należy przestrzegać bezwzględnie następujących zasad:

  • środki te przeznaczone są do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji;
  • zabrania się sprzedawać tych środków użytkownikom nieprofesjonalnym, amatorom np. działkowcom, którzy nie są świadomi zagrożeń, jakie mogą stwarzać tego rodzaje preparaty;
  • środki te zawierają substancję czynną fosforek glinu, którego działanie polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu – fosforowodoru.

 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin, kto zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych osobie, która nie posiada szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin podlega karze grzywny.

CHRONIĄC ROŚLINY, CHRONISZ ŻYCIE

 


lista aktualności