23 Maja 2024

Spotkanie z uczniami w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin Drukuj

W związku z obchodami 12 maja 2023 r. Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin inspektorzy PIORiN Oddziału w Oleśnie odwiedzili w poniedziałek uczniów w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim. Spotkanie miało na celu zwrócić uwagę młodych ludzi na ochronę zdrowia roślin
i zaznajomić ich z funkcjonowaniem instytucji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zajęcia edukacyjne zostały zorganizowane dla uczniów o kierunku kształcenia – technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki.

 

Młodzi rolnicy łączą i wykorzystują w praktyce wiedzę teoretyczną z doświadczeniami nabytymi
w trakcie szkoły, praktyk, jak i w swoich gospodarstwach rolnych. Wiedza, która została przekazana uczniom podczas spotkania okazała się niezwykle przydatna. W trakcie zajęć zwrócono szczególną uwagę na sprawy dotyczące nasiennictwa, ochrony zdrowia roślin, środków ochrony roślin i nawozów, przedstawiono prezentację nt. bakteriozy pierścieniowej ziemniaka
i pozostawiono ulotki nt. wyrejestrowania/zgłoszenia opryskiwacza.  

 

Podczas spotkania inspektorzy omówili zasady działania i funkcjonowania Inspekcji. Dla wielu
z uczestniczących w spotkaniu osób był to pierwszy kontakt z Inspekcją Ochrony Roślin
i Nasiennictwa. Niemniej jednak były osoby, które miały wiedzę o instytucji. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali gadżety z logo PIORiN.

 

W programie lekcji pojawiły się następujące elementy:

- rozszyfrowanie hasła PIORiN;

- krótko o działalności Inspekcji;

 

NASIENNICTWO

- kontrola jakości materiału siewnego poprzez oceny polowe oraz pobieranie prób materiału siewnego;

- rozpoznawanie nasion przygotowanych przez inspektorów – podział w grupach 3-4 osobowych;

- innowacje w Inspekcji - pokaz drona i omówienie jego przydatności w pracy inspektorów;

- krótki lot pokazowy dronem na placu szkolnym;

 

NADZÓR FITOSANITARNY

- zdrowie roślin – omówienie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka;

- o skutkach wykrycia bakterii Clavibacter sepedonicus, kwarantannie i dezynfekcji;

- zasady rejestracji do URPP producentów ziemniaka – przekazanie komunikatu PIORiN dla szkoły;

 

NADZÓR NAD ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN I NAWOZAMI

- o środkach ochrony roślin i nawozach – pogadanka z uczniami;

- przedstawienie zasad obowiązujących podczas stosowania środków ochrony roślin;

- o ewidencji ś. o. r.;

- ochrona zapylaczy;

- integrowana produkcja;

- omówienie tematu wyrejestrowania/zgłoszenia opryskiwacza i rozdanie ulotek;

 

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, aktywnie pracowali w grupach i zgłaszali swoje pomysły. Obydwie strony spotkania podkreśliły przydatność takich inicjatyw oraz zapewniły
o współpracy w przyszłości.

Zdjęcie przedstawia zajęcia opisane w artykule
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia zajęcia opisane w artykule
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia zajęcia opisane w artykule
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia zajęcia opisane w artykule
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia zajęcia opisane w artykule
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia zajęcia opisane w artykule
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia zajęcia opisane w artykule
Zdjęcie przedstawia...