29 Kwietnia 2024

OPRYSKIWACZE SPRZĘT PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN Drukuj

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu zachęca wszystkich posiadaczy opryskiwaczy polowych, szklarniowych, sadowniczych, zaprawiarek do zgłaszania sprzedaży, wycofania z użytkowania lub zezłomowania sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Zgłoszenie wyłączenia z eksploatacji sprzętu można dokonać w Oddziałach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu:

 

Jednostka WIORiN w Opolu

Telefon

Oddział w Brzegu,

ul. Robotnicza 12

77 416 23 63

691 472 490

Oddział w Głubczycach,
ul. Chrobrego 5a

77 485 23 52

691 472 491

Oddział w Kluczborku,
ul. Żeromskiego 3b

77 418 66 78

691 472 492

Oddział w Namysłowie,
ul. Dubois 3

77 410 06 96
691 472 494

Oddział w Nysie,
ul. Rodziewiczówny 1

77 433 22 90
691 472 495

Oddział w Oleśnie,
ul. Jaronia 2/3

34 350 93 67
691 472 496

Oddział w Opolu,
ul. Wrocławska 172

77 457 56 08
691 472 497

Oddział w Prudniku,
ul. Przemysłowa 1

691 472 480
691 472 498

Oddział w Strzelcach Opolskich,
ul. Gogolińska 2a

77 461 38 25
696 472 499

 

w dowolny sposób osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź tradycyjnej.

 

Zgłaszając wyłączony z użytkowania sprzęt należy podać rodzaj opryskiwacza,
rok produkcji, nazwa producenta, numer fabryczny sprzętu, termin wycofania z obrotu.

             Opolski Wojewódzki Inspektor
              Ochrony Roślin i Nasiennictwa
                                    w Opolu

 


lista aktualności