11 Czerwca 2024

Ocena polowa plantacji nasiennych Drukuj

Na terenie województwa opolskiego rozpoczął się bardzo intensywny okres pracy inspektorów związany z oceną polową plantacji nasiennych. Ocena polowa materiału siewnego jest czynnością urzędowa lub wykonywaną pod urzędowym nadzorem (przez kwalifikatorów akredytowanych), mającą na celu określenie, czy podczas wegetacji roślin istniały warunki niezbędne do wyprodukowania materiału siewnego wysokiej jakości, oraz czy stan plantacji nasiennej odpowiadał wyznaczonym wymaganiom. Nadrzędnym celem oceny jest eliminowanie z produkcji i obrotu materiału siewnego nie gwarantującego uzyskania dobrych wyników w produkcji.

Lustracje stanu plantacji dokonywane w odpowiednim stadium rozwoju dają możliwość określenia tożsamości odmianowej, jakości produkowanego materiału siewnego, ustalić potencjalny stopień porażenia przez choroby i szkodniki, poziom agrotechniki, ogólny stan i wyrównanie poszczególnych upraw, a także sprawdzić wykonanie określonych zabiegów, koniecznych dla uzyskania dobrego materiału siewnego poszczególnych gatunków.

                Jest to jeden z elementów czteroetapowego procesu kontroli, któremu podlegają plantacje nasienne oraz pozyskane z nich zbiory. Jeżeli plantacja spełnia wymagania, kwalifikator wystawia świadectwo oceny polowej materiału siewnego.

Zdjęcie przedstawia czynności opisane w artykule
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia czynności opisane w artykule
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia czynności opisane w artykule
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia czynności opisane w artykule
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia czynności opisane w artykule
Zdjęcie przedstawia...