18 Kwietnia 2024

NARADA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA Z KIEROWNIKAMI DZIAŁÓW I ODDZIAŁÓW WIORIN Drukuj

W dniu 15 kwietnia 2024 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Opolu odbyła się narada Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
z Kierownikami Działów i Oddziałów. 

                Na spotkaniu przedstawiona została realizacja planu pracy WIORiN w Opolu na dzień 31 marca 2024 roku z zakresu zadań Działu Ochrony Roślin i Nawozów, Działu Nadzoru Fitosanitarnego oraz Działu Nadzoru Nasiennego.

                Ponadto omówiono zasady sprzedaży środków ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych – stosowanie śor metodą fumigacji.

                Na zakończenie narady Wojewódzki Inspektor – Pani Izabela Kik podziękowała pracownikom za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań oraz przygotowanie i przedstawienie materiałów
na naradę.

na zdjęciu znajduje się grupa ludzi patrzących na prezentacje
na zdjęciu znajduje...
na zdjęciu znajduje się grupa ludzi patrzących na prezentacje
na zdjęciu znajduje...