10 Maja 2024

Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin Drukuj


Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 12 maja Międzynarodowym Dniem Zdrowia Roślin. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowania głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.

 

 

 

W te działania włącza się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, który na co dzień stoi na straży zdrowia roślin. Pracownicy WIORiN w Opolu będą prowadzić zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym warto uświadamiać, że rośliny mogą chorować oraz co to oznacza dla bezpieczeństwa żywnościowego, różnorodności biologicznej, środowiska
i naszej gospodarki.

Święto ma na celu podkreślenie znaczenia roślin w naszym życiu. Rośliny dostarczają nam żywność, tlen, surowce i wiele innych dóbr. To święto promuje ochronę zdrowia roślin i działań na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób roślinnych.

 

 

Zdjęcie przedstawia logo wydarzenia
Zdjęcie przedstawia...
Na zdjęciu przedstawiono rzeczy promocyjne
Na zdjęciu...
Na zdjęciu przedstawiono rzeczy promocyjne
Na zdjęciu...