10 Maja 2024

Loty BSP nad rzeką Widawą Drukuj

Zdjęcie przedstawia widok z drona odnoszącego się do artykułu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia widok z drona odnoszącego się do artykułu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia widok z drona odnoszącego się do artykułu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia widok z drona odnoszącego się do artykułu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia widok z drona odnoszącego się do artykułu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia widok z drona odnoszącego się do artykułu
Zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia widok z drona odnoszącego się do artykułu
Zdjęcie przedstawia...

W ramach przygotowań do przeprowadzenia działań kontrolnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się agrofaga kwarantannowego – bakterii Ralstonia solanacearum, Inspektor WIORiN w Opolu przeprowadził na terenie powiatu namysłowskiego loty bezzałogowym statkiem powietrznym (BSP) wzdłuż rzeki Widawa oraz jej dopływów. Celem lotów było rozpoznanie często trudno dostępnego terenu wzdłuż rzeki oraz identyfikacja upraw prowadzonych na polach położonych przy rzece. Powyższe działania pomogły Inspektorom w wyznaczeniu miejsc, w których pobierane będą próby wody oraz roślin żywicielskich do badań laboratoryjnych na obecność ww. bakterii.