30 Czerwca 2023

KONTROLA PUŁAPKI FEROMONOWEJ DO ODŁOWU POSTACI DOROSŁYCH Aromia bungii (Faldermann) Drukuj

Kolejnym agrofagiem, pod kątem którego prowadzony jest monitoring za pomocą pułapek feromonowych, celem wykrycia potencjalnych ognisk występowania w Polsce, jest Aromia bungii (Faldermann). Aromia bungii jest dużym chrząszczem należącym do rodziny kózkowatych. Pochodzi z Azji Wschodniej, skąd zawleczony został do Europy, stwierdzono występowanie w Niemczech i we Włoszech. Owad jest oligofagiem rozwijającym się na roślinach z rodzaju Prunus.. Występowanie Aromia bungii poza swoim naturalnym zasięgiem jest wynikiem globalnego handlu i transportu. Chrząszcze te mogą być przenoszone wraz z drewnem lub opakowaniami drzewnymi, co umożliwia im rozprzestrzenianie się na nowe obszary. Szkodliwość chrząszczy A. bungii wynika nie tylko z bezpośrednich uszkodzeń roślin, ale także z tego, że samice składają jaja pod korą drzew. Larwy po opuszczeniu osłonek jajowych wgryzają się do warstw podkorowych zasiedlonej rośliny, powodując znaczne uszkodzenia strukturalne. Drążą w łyku i części bielastej spłaszczone w przekroju korytarze wypełnione trocinkami i odchodami. Korytarze stają się coraz dłuższe i szersze w trakcie  wzrostu larw. Larwa jest stadium zimującym. Może przechodzić rozwój nawet przez okres prawie 3 lat, dwu- lub trzykrotnie odbywając diapauzę zimową. Cykl życiowy może trwać 2–4 lata. Objawami występowania tego agrofaga są w pierwszej kolejności trocinki i odchody larw wysypujące się z uszkodzonych drzew i gromadzące się u podstawy roślin. Na powierzchni pni i gałęzi są zauważalne lekko spłaszczone w przekroju otwory wylotowe dorosłych chrząszczy o średnicy ok. 12 mm. Aromia bungii (Faldermann) podlega obowiązkowi zwalczania, jest to agrofag kwarantannowy dla Unii (Załącznik II część B 3 ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2019/2072).

Ulotka pdf do pobrania

Na zdjęciu przedstawiono pułapkę owady zawieszoną na drzewie
Na zdjęciu...