12 Kwietnia 2024

Kontrola plantacji nasiennych pod kątem występowania GMO Drukuj

Od 2018 roku Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa realizuje zadania z zakresu kontroli upraw pod kątem obecności GMO.

Kontrola wykonywana jest przez inspektorów PIORiN w  zakresie   przestrzegania   przepisów   ustawy   z  dnia   22   czerwca   2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2022 r. poz. 546). Kontrolą objęte są następujące gatunki: kukurydza, rzepak i soja.

Szczególny nacisk położony jest na uzyskanie materiału siewnego wolnego od GMO, dlatego niemal 100% plantacji nasiennych w Polsce objętych jest badaniami. Dodatkowo materiał siewny będący w obrocie, również przywożony spoza Polski, objęty jest kontrolą. Kontrolowane są również plantacje produkcyjne. Kontrole plantacji nasiennych  mają  na  celu  eliminację  zanieczyszczeń GMO  w podstawowym środku produkcji roślinnej tj. materiale  siewnym. W ramach kontroli pobierany jest materiał roślinny do oceny laboratoryjnej pod kątem wykluczenia obecności domieszek GMO. Wykrycie domieszki GMO na plantacji nasiennej powoduje, ze materiał z takiej plantacji nie może być przeznaczony do siewu.

zdjęcie przedstawia inspektora na Kontroli plantacji nasiennych
zdjęcie przedstawia...
zdjęcie przedstawia inspektora na Kontroli plantacji nasiennych
zdjęcie przedstawia...
Zdjęcie przedstawia czynności na kontroli plantacji nasiennych
Zdjęcie przedstawia...