28 Kwietnia 2022

KOMUNIKAT ZABIEGI AGROLOTNICZE Drukuj

KOMUNIKAT

ZABIEGI AGROLOTNICZE

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach planuje wykonać w terminach
od dnia 3 maja 2022 roku do 30 maja 2022 roku zabiegi przy użyciu sprzętu agrolotniczego z zastosowaniem środków ochrony roślin, tj.:

DIMILIN 480 SC

  • w dawce 0,1 l/ha w celu ograniczenia nadmiernej liczebności larw osnui gwiaździstej w zabiegach ratowniczych drzewostanów wysokich – Sosna zwyczajna Pinus sylvestris

 

Wykonanie zabiegów zaplanowano na następujących obszarach:

Zwalczany organizm szkodliwy – Osnuja gwiaździsta Acantholyda posticalis

Planowany obszar zabiegu:

  • Nadleśnictwo Zawadzkie (powiat strzelecki, gmina Zawadzkie) – 294 ha;
  • Nadleśnictwo Lubliniec (powiat oleski, gmina Dobrodzień) – 109 ha.

Planowany termin zabiegu – od końca I dekady do połowy III dekady maja 2022 roku.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 

Mapy z lokalizacją pól zabiegowych z zaznaczeniem granic powiatów i gmin:

MAPY (1 – 2)

 

oraz

 

MOSPILAN 20 SP

  • w dawce 0,4 kg/ha w celu ograniczania liczebności postaci dorosłych (imagines) chrabąszczy w zabiegach ratowniczych drzewostanów wysokich – Dęby (szypułkowy Quercus robur i bezszypułkowy Quercus petraea, buk zwyczajny Fagus sylvatica, brzoza brodawkowata Betula pendula, grab zwyczajny Carpinus betulus).

 

Wykonanie zabiegów zaplanowano na następujących obszarach:

Zwalczany organizm szkodliwy – Imagines chrabąszczy Melolontha ssp.

Planowany obszar zabiegu:

  • Nadleśnictwo Brzeg (powiat brzeski, gmina Lubsza) – 479 ha; - mapa - OBR Nadleśnictwo Brzeg - po zmianach
  • Nadleśnictwo Kluczbork (powiat kluczborski, gmina Lasowice Wielkie) – 337 ha;
  • Nadleśnictwo Rudziniec (powiat strzelecki, gmina Ujazd) – 226 ha;
  • Nadleśnictwo Strzelce Opolskie (pow. strzelecki, gmina Ujazd) – 171 ha;
  • Nadleśnictwo Opole (powiat opolski, gmina Ozimek) – 407 ha;
  • Nadleśnictwo Opole (powiat opolski, gmina Chrząstowice) – 49 ha.

Planowany termin zabiegu – początek I dekady do połowy II dekady maja 2022 roku.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie dotyczy.

 

Mapy z lokalizacją pól zabiegowych z zaznaczeniem granic powiatów i gmin:

MAPY (3 – 6)

 

 

 


lista aktualności